Besøg os på facebook

Interview med en ildsjæl

Vi har i Mini-Byen ved sæsonstarten 2024 haft besøg af Nils Gisli fra Køge TV, der har lavet et filmindslag og en samtale med en af de frivillige.

Indslaget der varer 28 minutter kan ses ved at klikke på linket under denne tekst. 

God fornøjelse ønsker Kjøge Mini-By.

https://www.youtube.com/watch?v=ayIibD-8ZSQ

Pinsegudstjeneste og fødselsdagskage

 

Blå himmel, bagende sol, flaget til tops, skønt vejr for de over 250 deltagere i den traditionelle pinsegudstjeneste i Kjøge Mini-By mandag formiddag.

Mini-Byen var således med til at fejre Køge kirkes 700 års jubilæum, der er foregået med mange aktiviteter i over en uge. Et par veloplagte præster i Signe Asbirk og Søren Voigt Juhl var i spidsen for medlemmer af kirkekoret med dejlig musik fra Ramsø Spillemands laug og Køge Spillemandsforening. Velkomst og bøn, fire dejlige forårs/pinsesalmer, pinseprædiken og altergang - der manglede ikke noget i den gudstjeneste.

Et deltagende publikum sang så det kunne høres langt omkring.

Da alle havde udført deres ”arbejde” bød Mini-Byen på kaffe og selvfølgelig fødselsdagskager -fire store bakker der blev nydt med stor tilfredshed.

En god start på en 2.pinsedag og den forestående sommer, hvor Mini-Byen står klar til mange gæster på Strandpromenaden 26/Strandvejen 101 i Køge.

Pinsegudstjeneste i Kjøge Mini-By 2024

Frilufts gudstjenesten indgår i 700 års markeringen for Køge kirke.

I gamle dage var ”pinseskovtur” en yndet fornøjelse for mange folk. Københavnerne drog til Jægersborg Dyrehave. I andre egne og i købstæderne benyttede man lokale skove eller parker.

Til udflugten hørte en velpakket madkurv og gerne nyt tøj, det såkaldte ”pinsesnit”. Pinsen markerede skæringstidspunktet mellem vinter- og sommertøj. Det var til pinse, at man satte stråhatten på hovedet eller skiftede fra sort til hvidt betræk på sin kasket.

I Køge har vi tradition for at tage i Kjøge Mini-By og holde pinsegudstjeneste 2. pinsedag 20. maj kl. 11.00.

Pinsen er den kristne kirke fødselsdag i Danmark og hele verden. Pinsen falder altid 50 dage efter påske og er den højtid, hvor kristne mindes at Helligånden kom til Jesu disciple og gjorde dem i stand til at forstå og tale alle sprog.

At tale sammen og bedre forstå hinanden hører også med til pinsefejringen i Kjøge Mini-By. Vi begynder med en festlig gudstjeneste i år med sognepræsterne Signe Asbirk og Søren Voigt Juhl og med Køge Spillemandsorkester, Ramsø Spillemandslaug og korsangerne fra Køge kirke til at ledsage de smukke pinsesalmer. Bagefter står Mini-Byens frivillige for kaffe og fødselsdagskage.

I år runder Køge Kirke et af de helt store skarpe hjørner - 700 år. Det skal fejres, så derfor er alle velkomne til en festlig 700 års fødselsdagsgudstjeneste i det fri. Der er fri entre til Mini-Byen fra kl. 10-11.30, indgang fra Strandpromenaden 26.

Mini-Byen er klar til den nye sæson

 

Selvom vejret stadig er lidt vinterligt, kan det ikke ændre på, at Kjøge Mini-By tager hul på en ny sæson på Strandvejen/Strandpromenaden.                                                                                                                     

Det sker fra lørdag 27. april hvor der så vil være åbent alle ugens dage fra kl. 10-16 indtil 30. september.

Der har som altid været stor aktivitet hos de frivillige der skaber Mini-Byen. Det gælder i historie-, tegne-, teglværk-, værksteds- og døre/vinduesgrupperne, og der er i vinterhalvåret fremstillet 15 nye bygninger, der er sat på plads, så der nu i alt er 750 bygninger at beundre. En del bygningerne har været omkring værkstedet til renovering - og der vil i de kommende år blive satset meget på at renovere og vedligeholde Mini-Byen, så den altid vil præsentere sig på bedste måde. De første huse er bygget for over 30 år siden, og der er sket ændringer i metoder og materialevalg.  

Der er således ændret på at bygge husene på de store tunge cement fundamenter. Nu bliver fundamenterne forsøgt lagt på grunden og husene bliver derefter sat ud på dem.

 

 

En større  gruppe frivillige har forud for sæsonen brugt en halv lørdag på at fjerne algedannelser på husene, rensning af åen, gartnerarbejde, vaske flagstænger og andet så arealet er trimmet.

 

Kjøge Mini-By har også fået ændret navnet på stoppested 5543 lige uden for porten. Det har haft navnet Søndre Viaduktvej, selvom det ligger på Strandvejen. Med hjælp fra Køge kommune har Movia nu ændret stoppestedet til Kjøge Mini-By.

 

Mini-Byen har også indgået en samarbejdsaftale med Ældre Sagen, således at deres medlemmer får 10 kr. i rabat på entreen ved fremvisning af medlemsbevis.

Som sædvanlig bliver der igen friluftsgudstjeneste. Køge kirke møde op med præster og kor 2. pinsedag kl. 11 som en af deres markeringer af 700 års jubilæet.

Der er igen lavet aftale med Køge Amatørscene om frilufts-forestillinger 29.- og 30 juni.

Der  er således stor aktivitet i Kjøge Mini-By igen i denne sæson.

 Fotos KMB-SES

Frivillige til Mini-Byen

 

Kjøge Mini-By er en forening med aktiviteter hele året i de fleste af de 10 arbejdsgrupper, og der er over 125 pensionister der udfører frivilligt arbejde på Strandvejen 101 i Køge.

Der er en naturlig afgang af forskellige årsager. Der er aktuelt nu brug for nye frivillige til to grupper. Det er tegnegruppen der har brug for hjælp til at lave arbejdstegninger af de små huse, og man behøver ikke være arkitekt for at kunne udføre arbejdet. Oplæring finder sted, så blot man har interessen vil det være fint.

Der kan også bruges nogle til service-/guide gruppen til at modtage de mange gæster, sælge billetter og yde service med velkomst. Der er 45 i denne gruppe, men der kan godt bruges flere, der kunne tænke sig en vagt eller to om ugen af 3 timers varighed.

Interesserede kan henvende sig til kontaktpersonen Gerth Christensen på 40405683. Her kan man blive skrevet op til de forskellige arbejdsgrupper der er tegning-, historie-, teglværk-, byggeværksted-, gartner- og guidegrupperne.

Se også vores hjemmeside Fra ide til i dag / Byggeprocessen hvor der er en kort beskrivelse af de forskellige grupper. 

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk