Besøg os på facebook

10 nye huse sat på plads med liftkran

 

Kjøge Mini-By har fået sat 10 ny huse på plads i Mini-Byen. Fire i Vestergade og seks i Nørregade, men det bemærkelsesværdige denne gang er, at det er sket med en liftkran. De foregående 700 huses placering er sket med håndkraft, små donkrafte, træklodser og de frivilliges muskler, hvilket har været slemt for rygge, knæ og arme.

Denne gang er en ny teknik taget i anvendelse. Grundene var gravet ud som sædvanlig med en gravemaskine, husene var kørt ud tæt på sokkelpladserne og nu kom en liftkran fra Lellinge Container- og kranservice ind på p-pladsen mod Strandvejen, og senere kørte den om til p-pladsen ved indgangen fra Strandpromenaden, og med sin ”lange arm” løftede den de nye huse på plads. Arbejdstid 5 timer, hvor der normalt ville være brugt 3-4 dage. Den største bygning vejede over et ton.

Det var en delvis sponsering fra Lellinge Container- og kranservice, der gjorde det muligt. Der var aftalt en lille fastpris for opgaven. Måske bliver succesen gentaget.

 

Se et hus blive løftet på plads med mobilkran, tryk her

Fotos og video KMB - Børge Ditzel

21-04-2023

Åbent før og i påsken i Kjøge Mini-By

Som sædvanlig er der snigpremiere på sæsonen i Kjøge Mini-By i forbindelse med påsken. Det gælder fra lørdag 1. april til 2. påskedag 10. april hver dag kl. 10.00-16.00.

Derefter holdes der lukket indtil lørdag 29. april hvor sommersæsonen sættes i gang og gælder til 1. oktober. Åbent alle dage 10.00-16.00.

 

De smalle gader og Torvet er klar til at modtage gæster i påsken. Casino-bygningen er kommet på plads på Torvet 17. 

 

Der er gjort klar til at sætte huse ud i Vestergade 14 og 16.                                        Fotos: KMB Sven Erik Svensson

Der har været stor aktivitet i hele vinterhalvåret på værkstederne, og der er de seneste dage sat flere huse på plads i Mini-Byen. Det gælder således Torvet 17 (Casino) facadehus og baghus som har fået en stor renovering. I løbet af vinteren er der bygget 14 nye huse som skal sættes ud inden sæsonstarten. Det er i Vestergade 14 og baghusene til Vestergade 16 (Richters gård). Ligesom et par huse i Nørregade er bygget i størrelsen 1:10 som Køge så ud i 1865.

Der er 10 huse under opførsel på værkstedet og der er mulighed for besøgende, til at komme rundt i hele Mini-Byen og se hvordan byen bliver skabt på teglværkstedet, byggeværkstedet, døre- vindues- og skibsværft og karatmagerværkstedet. I sidstnævnte værksted er man i gang med at lave vingerne til Kjøge Stormølle, der i oktober blev sat på plads ved hovedindgangen ud til Strandpromenaden.

 

30/3/2023

 

Generalforsamling 2023

Formandens beretning: 2022

 

Velkommen til generalforsamling 2023

Sæson 2022 blev ikke året hvor vi i Kjøge Mini-By fik det forventede antal besøgende. Selvom kommunen fik åbnet Sveasvej, så busser nu igen kan køre denne vej, når de skal besøge os, fik vi aldrig antallet af busser tilbage. Det er stadig manglen på busselskaber, der gør at vi ikke kommer op på de ca. 12.000 gæster, som vi havde tilbage i 2019.

Nu kom vi af med Coronaen, men så kom de store stigninger på energien som en faktor vi skulle handle ud fra. Rent praktisk har vi sørget for, at der om natten og i weekenderne er sænket temperatur i Knysten, og samtidig har vi generelt kun vores keramikovn til at køre en gang om ugen, og kun på de billigste tider af døgnet.

På værkstederne har 2022 igen været et produktivt år, hvor vi nåede at sætte 20 nye huse ud i vores smukke Mini-By, og samtidig har vi de næste 14 nye huse og nogle renoveringer stående klar til udsætning lige før sæson start.

2022 bød også på et besøg for omkring 80 ”Aktive Frivillige” i Kolding Miniby og Koldinghus. Det er en god tradition at tage på tur i løbet af året. Det giver noget på den sociale konto, og skaber nogle fælles oplevelser.

Den 25. november 2022 fik Kjøge Mini-By en flot donation fra Odd Fellow Ordenens Søsterloge nr. 58 på kr. 10.000, i anledning af ordenens 50 års stiftelsesdag. Meningen med denne donation er at de aktive i Kjøge Mini-By kan afholde et arrangement. Derfor har bestyrelsen nu besluttet at vi gennemfører et socialt arrangement den 26. april 2023. Her vil der imellem kl. 12 og 15 blive serveret en frokost, leveret af ”Kok med kul på”.

Arrangementer, som normalt er i Kjøge Mini-By, såsom Pinse gudstjeneste, Sommerfest, Gløgg og æbleskiver blev igen afholdt. Dog blev den traditionelle Julefrokost for de aktive frivillige ikke holdt samlet, men i de enkelte grupper.

Det er glædeligt at vi stadig kan tiltrække nye aktive medlemmer, som glider godt ind i de enkelte grupper. Men vi er stadig sårbare, når nogen af de rutinerede aktive medlemmer stopper, da de tager en viden med sig som de har opbygget gennem mange år. De fleste som stopper, gør det som oftest fordi helbredet sætter en stopper for at møde op, men desværre er der også nogen som forlader både Mini-Byen og livet. Således har vi som tidligere år mistet nogle af vores venner.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes dem. Æret være deres minde. 1 min stilhed. TAK.

I 2022 har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder og 6 koordinationsmøder.

Fremtiden for Kjøge Mini-By ser lys ud, selv om det stadig kan være en udfordring at supplere op i specielt de små grupper, flag gruppen, historiegruppen, tegnegruppen, murstens- og tagstens-grupperne.

I 2023 har vi besluttet at droppe den traditionelle sommerfest, men prøver at gennemføre et arrangement med Køge Amatørscene i sidste halvdel af august. Vores traditionelle Pinsegudstjeneste vil igen i år blive gennemført.

Vi i bestyrelsen glæder os over, at vi igen kan være sociale og mødes til forskellige arrangementer. Om der vil blive nogen udflugter i 2023 er endnu ikke besluttet.

Til slut vil jeg sige tak for det gode samarbejde vi har haft med alle vores samarbejdspartnere i året der er gået, trods de trange økonomiske kår der har været i de forgangne år. Uden deres støtte ville vi ikke være hvor vi er i dag.

Formand for venneforeningen

Sven-Erik Sandberg

 

Formand Sven-Erik Sandbergs beretning blev godkendt og derefter gav dirigenten Klaus Bøgelund ordet videre til kasserer Lene Jensen for fremlæggelse af regnskab. 

Et forslag fra bestyrelsen om betaling af porto for at få tilsendt medlemsbladet blev ikke vedtaget.

Kasserer Lene Jensen og Kirsten Ring Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt blev Torben Hansson i stedet for Lise Skands der ikke ønskede genvalg. Per Vidstrup genvalgt som suppleant og nyvalgt blev Flemming Nielsen.

Efter generalforsamlingen var der truffet aftale med Morten Hemmingsen om at fortælle om sin skuespiller- og musiker karriere og ikke mindst om rollen som Morten Enevoldsen  i Badehotellet. Et spændende indslag hvor han med sang, tale og foto bragte os ind bag kulisserne med livet og optagelserne til de efterhånden mange afsnit, af den populære TV-serie Badehotellet.

Udsætning af Køge Stormølle

 

 
Underdelen hejses på plads.   Rundgangen på vej til møllen.

 

 

Rundgangen placeres på underdelen.

Mølle kroppen placeres nøjagtig på blokvognen. 

 

 
Så er kroppen på vej.                      Hvordan skal vi nu få den derover?

 

 
Ved fælles hjælp gik det.                 Så er det lige inden hatten er klar til at blive sat på.

 

 
Nu skal kroppen lige fastgøres til underdelen. Færdigt arbejde, nu mangler bare vingerne.

Okt. 2022

 

Ny Laugsformand i Kjøge Mini-By        

 

Den almennyttige fond, der står som ejere af Kjøge Mini-By har på det seneste møde valgt ny formand for Lauget. Det er blevet Mogens Pejtersen, der har overtager dette hverv, efter Claus Philipsen, der døde i juni.

Mogens Pejtersen har været med i Lauget i flere år, og er et stort aktiv for Kjøge Mini-By. Mogens Pejtersen er som pensionist meget aktiv flere steder, efter sit hidtidige aktive liv som kommunaldirektør i den gamle Skovbo kommune og senere vicekommunaldirektør i Køge kommune.

Mogens Pejtersen er glad og stolt over at være med i Mini-Byens ”maskinrum”, sammen med de mange frivillige medlemmer af Venneforeningen, der forestår opførsel af Mini-Byen som Køge så ud i 1865.

Foruden Mogens Pejtersen som formand består Lauget af Ove Nordhild som næstformand, kasserer Steen Frederiksen, Klaus Bøgelund Hansen, Flemming Christensen (der er borgmester i Mini-Byen) og Susanne Krumbæk Jørgensen.

Sep. 2022

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk