Besøg os på facebook

Igen sommerfest i Kjøge Mini-By

 

Billedtekst: Festteltene er i år placeret ved velkomstcentret ud mod Cirkuspladsen, så man kan benytte køkkenets faciliteter i cafeen og publikum kan komme tættere på byens huse og kirken. (Foto: KMB/-ses). 

Efter to års pause grundet Corona, kan det i weekenden 13.- 14. august igen lade sig gøre at holde den populære sommerfest i Kjøge Mini-By, Strandpromenaden 26 i Køge.

Der er åbent begge dage kl. 10.00-16.00 i Mini-Byens dejlige anlæg og mulighed for at få nogle gode oplevelser med musik, folkedans, udstillinger og åbne værksteder, hvor en del af de frivillige medlemmer møder op og arbejder med de små huse i størrelsen 1:10 som Køge så ud i 1865.

Der er ændret lidt på sommerfesten i forhold til tidligere. Der er af praktiske hensyn kun indgang fra Strandpromenaden 26, til gengæld kan der parkeres på Cirkuspladsen. Gående, cyklende eller gæster der kommer med bus, kan fra Strandvejen benytte stien nord om Mini-Byen der fører lige ned til Strandpromenaden.

Pladsen er også ændret i forhold til tidligere, idet mad-, musik- og spiseteltene er opsat ved velkomstcentret på plænen ud mod Cirkuspladsen. Men der er også mange nye borde og bænke-øer, hvor gæsterne kan sidde og se på byens huse og nyde det. Mini-Byens grill kan byde på pølser og revelsben, øl, vand, vin, is, kaffe og brød, alt til rimelige priser.

Der er musikalsk underholdning med Fione Femtetten og Herringløse Hotband både formiddag og eftermiddag begge dage. Køge Folkedansere søndag middag ved flagstangen. Fjernstyrede mini-både i havnen og åen og fjernstyrede mini-biler ved støbepladsen og ude i byens gader og gårde. Herfølge Husflid har en stand med metal og træ, Kate Thomsen maler på sten, Vallø Pileflet viser deres produkter og Claus Abrahamsen viser fine mini-modelkraner.

Kjøge Mini-By har begge dage en konkurrence som gæsterne kan deltage i, og glæder sig til at få besøg af mange gæster i weekendens forhåbentlige gode vejr.

Aug. 2022

 

 

Pinsegudstjeneste i Mini-Byen

 

Efter to års pause p.g.a. Corona blev en tradition genoptaget i Kjøge Mini-By. Her var der 2. Pinsedag friluftsgudstjeneste arrangeret af Køge Kirkes præster Signe Asbirk og Søren Voigt Juhl, med hjælp fra pigekoret og unge musikere.

Over 200  havde fundet vej til Mini-Byen for at deltage, trods regn, men det holdt tørvejr indtil den sidste salme var sunget. Det blev en festlig times gudstjeneste under mottoet: Købstadens ånd og sjæl. Præsterne havde i ugerne før været rundt i Køge på deres ladcykel, for at høre køgensere, hvorfor det var særligt fedt at bo i Køge. Ved frembringelse af diverse effekter fra cyklens lad, blev det  et virkeligt humoristisk indslag og noget ud over det sædvanlige for en prædiken.

Efter gudstjenesten blev alle inviteret til kaffe og kage og selvom regnen væltede ned, lykkedes det for alle, at finde ly for regnen.

Senere var der skødeunderskrivelse, da Køge Kirkes menighedsråd har købt en andel i Mini-Byens kirke. Det var menighedsrådsformand Kaj Jensen og Mini-Byens borgmester Flemming Christensen der forestod denne markering.

juni 2022

Skøde på hus i Kjøge Mini-By

 

Maj 2022

 

Det var en positiv dag for begge parter, da der i denne uge blev underskrevet et skøde og sat et nyt hus ud i Kjøge Mini-By.

Huset der ligger i Nyportstræde 7 er hus nr. 691 der er sat på grunden, og nu har husets ejere, Lillian With og Jørgen Hansen, deres hus to steder i Køge.

Som de dog glædede sig med et smil på læberne, at de kun skulle feje fortov, forestå snerydning og andet vedligehold et sted. Et eventuelt huskøb blev drøftet for nogle år siden, men selvom det ikke er et af de større huse, tager det sin tid med historiske optegnelser, tegning, opbygning og udsættelse. Det er primært huse i Nørregade, Vestergade og Kirkestræde der er i produktion i øjeblikket, men Nyportstræde 7 kom så ind imellem, da aftalen var endeligt sidste år.

Alle gæster kan nu bese huset på Strandvejen 101, hvor der er åbent alle dage kl. 10.00-16.00.   

 På billedet ses de glade hus- og skødeejere Lillian With og Jørgen Hansen bag deres nye ejendom.

Kjøge Mini-By modtager støtte fra Varelotteriet

 

Maj 2022


Varelotteriet har støttet Kjøge Mini-By med kr. 25.000 til brug ved forbedrede
publikumsfaciliteter i form af opsættelse af nye borde- og bænkfaciliteter rundt på
friarealerne i Kjøge Mini-By.


Den lokale repræsentant for Varelotteriet murermester Niels Rasmussen, kom forbi Kjøge
Mini-By og overrakte støttebeløbet til Mini-Byens borgmester Flemming Christensen.
Det er med stor fornøjelse at jeg kan overdrage et støttebeløb fra Varelotteriet til Kjøge
Mini-By – med ønsket om at Mini-Byen også fremover må fremstå som et attraktivt turistmål
i Køge Kommune, udtalte Niels Rasmussen i forbindelse med overrækkelsen
Flemming Christensen takkede på vegne af Kjøge Mini-By for Varelotteriets støtte – og
forsikrede at støtten straks ville blive omsat til formålet med at forbedre
publikumsfaciliteter.


Under besøg i Kjøge Mini-By er det muligt både at kunne blive serviceret i den tilknyttede
Café, ligesom man som besøgende også er velkommen til at medbringe egen forplejning -
som nu vil kunne nydes rundt om i Mini-Byen ved de nye borde- og bænkfaciliteter.

 

Kjøge Mini-By er klar før påsken

April 2022

En ny sæsonstart i Kjøge Mini-By er som sædvanlig i forbindelse med Påsken, og derfor er der klar til modtagelse af gæster på Strandpromenaden 26/Strandvejen 101.

Sæsonen tyvstarter således fra lørdag 9. april og til 2. påskedag alle dage kl. 10.00-16.00. Derefter lukkes der ned og den officielle start for sæsonen er 1. maj.

Mini-Byen har ligesom mange andre været ramt af Corona de seneste par år, men nu forventer alle at dette er et overstået kapitel, så rigtig mange kan få mulighed for at besøge det hyggelige anlæg og se de mange små huse som Køge så ud i 1865. Alt er opført i størrelsen 1:10.

Der er hele året stor aktivitet i værkstederne og i alle arbejdsgrupper, hvor 140 frivillige yder en stor indsats. Der er flere huse, der er blevet renoveret og opført mange nye, der er sat på plads. Således står der 685, men flere ventes at blive sat ud inden 1. maj.

Vinterhalvåret er også blevet benyttet til at få ryddet en del buske og fældet træer. Stierne har fået en fast belægning, så også kørestolsbrugere bedre kan komme omkring. Der er lavet nye øer til borde/bænke og også foran caféen, er der nyt inventar. P-forholdene ved Strandvejen og Strandpromenaden 26 er forbedret ved rydning og ny belægning.

Foto er fra udgravning de seneste dage, så nye huse kan komme på  plads i Vestergade og Nørregade.

 

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk