Besøg os på facebook

Generalforsamling 2022

Mandag den 28. februar 2022 afholdt Kjøge Mini-Mini-By sin generalforsamling. Efter generalforsamlingen havde vi besøg af Keld Møller Hansen, administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark, som levende fortalte om sit virke.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens beretning: 2021

Velkommen til generalforsamling 2022

Det er kun et halvt år siden at vi afholdt generalforsamling 2021, nemlig den 6. september på grund af forsamlingsforbudet i 2021.

Sæson 2021 blev endnu engang påvirket af Corona, hvilket betød at antal besøgende ikke nåede op på de 12.000 gæster vi så i 2019. Vi nåede dog op på godt 8.000 besøgende, hvilket må siges at være godkendt.

Vi skal huske på, at de op til 100 busser vi normalt vil få besøg af ikke kom i 2021.

I Kjøge Mini-By er vi også stadig ramt af de dårlige adgangs forhold for busserne, som Køge Kommune har ladet hånt om. Vi håber, at Køge kommune snart vågner op og sørger for, at busserne får mulighed for at komme ned til vores parkeringsplads på Strandpromenaden 26. Det er ikke en rimelig måde, vi er blevet behandlet på af Køge kommune.

Rent økonomisk har sæson 2021 været på et sparsomt budget, indtil vi sidst på året fik nogle donationer, som gjorde det muligt at få vores parkeringsområder gjort rigtig fine og tidssvarende. Dette er kun lykkedes fordi vi har et meget aktivt Laug, som løbende søger støtte til specifikke projekter. ---Mange tak for denne indsats---.

Af arrangementer vil jeg nævne vores tur til Thorsvang den 4. og 14. oktober hvor hele 73 af vores aktive frivillige deltog. Jeg tror, at alle havde en rigtig god tur. Vi blev inspireret af den velkomst vi fik, hvor deres guide tog imod oppe i bussen. Dette har vi tænkt os at implementere i sæson 2022.

Alle øvrige arrangementer, som normalt er i Kjøge Mini-By, såsom Pinse gudstjeneste, Sommerfest, Gløgg og æbleskiver samt den traditionelle Julefrokost for de aktive frivillige, måtte vi aflyse.

Alle vores arbejdsgrupper har som normalt haft nok at se til i det forgangne år, der er således blevet udsat 18 nye bygninger og blevet hovedrenoveret hele 13 bygninger. Det må siges at være godt klaret i en situation, hvor en af vores trofaste aktive er stoppet i det forløbne år. Nemlig Poul Mathisen eller mere mundret Poul 7., som i mere end 20 år har styret byggeværkstedet med meget mere. Stor tak til dig Poul.

Vi må også erkende, at mange af vores arbejdsprocesser gennem årene har været udført med baggrund i den viden som befandt sig i nogle enkeltes hjerner. Det kan vi ikke fortsætte med, da vi på den måde gør os selv meget sårbare. Jeg er derfor glad for, at vores tidligere Guidechef Jørgen Neergaard har brugt de sidste par år på at få beskrevet, hvordan de enkelte arbejdsgrupper udfører deres funktioner med billeder som dokumentation. Det nyder vi godt af frem over. 

 

Desværre er der jo medlemmer der forlader os, og i det forgangne år har vi mistet nogle venner.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes dem. 1 minut stilhed. Æret være deres minde. TAK

I 2021 har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder og kun 4 koordinationsmøder på grund af forsamlingsforbudet.

Fremtiden for Kjøge Mini-By ser lys ud, selv om vi må forudse, at der i nogle af vores arbejdsgrupper kan være problemer med at få nyt blod ind. Således er det vigtigt at specielt de små grupper, historiegruppen, tegnegruppen, murstens- og tagstens-grupperne hele tiden forsøger at supplere sig selv med nye kræfter.

Hvis vi får Køge Kommune til at sikre ordentlige adgangsbetingelser for busserne, er jeg sikker på at vi får mange busselskaber til Kjøge Mini-By. I den forbindelse er vores PR gruppe i gang med en større charme offensiv, hvor der vil blive sendt skrivelser til en masse interessenter, for at gøre opmærksom på det som vi kan tilbyde.

Som noget nyt gennemfører vores PR gruppe også et arrangement for vores sponsorer her til foråret. Dette vil blive en fast tradition fremover.

I 2022 skulle vi også gerne være tilbage med alle vores traditionelle arrangementer, såsom Pinsegudstjeneste, sommerfest m.v.

Vi i bestyrelsen glæder os til at vi igen kan være sociale og mødes til forskellige arrangementer. Om der vil blive nogen udflugter i 2022 er endnu ikke besluttet, men jeg ved at mange godt kunne tænke sig at besøge andre Mini Byer i Danmark.

Til slut vil jeg sige tak for det gode samarbejde vi har haft med alle vores samarbejdspartnere i året der er gået trods de vanskelige kår der har været i det forgangne år. Uden deres støtte ville vi ikke være hvor vi er i dag.

 

P-Plads Øst / Strandpromenaden 26

 

Arbejdet med renovering af Mini-Byen's parkeringspladser, både ved indkørsel fra Strandvejen og her ved indkørsel fra Strandpromenaden, er nu tilendebragt. Der er blevet fældet nogle store gamle træer, krat og buskads for at give bedre plads. En ny belægning er lagt på hele pladsen så området ser indbydende ud og er klar til parkering, når vi åbner til Påske. 

Der er også opsat en hjertestarter til venstre for indgangsdøren. Mini-Byen råder nu over 2 hjertestartere, én indenfor og én udenfor. 

Februar 2022

 

 

Salg af Køge-rom gav gode penge i kassen

 

Inden julen indgik købmand Per Jensen Wika-Meny  en aftale med vores Laug om at donere et beløb af salget af en ny Køge-rom. Der skulle gå 10 kr. pr. solgte flaske af den specielle rom, der havde Køge tilsnit med etiket med Køge havn.

Salget har stået på i fire måneder og er gået virkelgit godt, siger købmand Per Jensen. Det fik Laugsformand Claus Philipsen for nylig bevis på, da købmanden mødte frem i Mini-Byen og havde en check på 7.500 kr. og en flaske rom som Laugsbestyrelsen kan hygge sig med, når de holder møde.

Som beløbet siger, er der solgt 750 flasker Køge-rom og det kan vi kun være tilfredse med. Købmand Per Jensen fortæller, at der stadig er nogle flasker i butikken til salg fra de to store tønder rom der blev indkøbt fra Sydamerika.

På fotoet er det købmand Per Jensen Wika-Meny, der glad overrækker pengene til Claus Philipsen. 

 

Richters Gaard er sat ud og skøde underskrevet

 

En fryd for øjet, og et svendestykke for det byggeri der fremstilles i Mini-Byen, er nu sat på plads i Vestergade 16.

Det er Richters Gaard, der blev færdiggjort i løbet af vinteren, og på en med vejret rimelig forårsdag i april 2021, blev den sat på plads. Det skete i overværelse af ejeren af Vestergade 16 og to af hans sønner.

Det er John Danielsen, der igen har købt skøde på en ejendom i Mini-Byen. Tidligere har John Danielsen købt skøde på Kirkestræde 9 og Vestergade 7.

Det kan man godt betegne som en virkelig god bekendt af vores projekt.

Han mødte frem sammen med sønnerne Christian og Hans Henrik i en flot gammel Ford A ladvogn, der bruges i markedsføringen af Richter Ølstue, og på ladet viste der sig at være ølprodukter der blev budt de tilstedeværende ved skødeunderskrivningen og det traditionelle grillpølse arrangement.

Det var Mogens Pejtersen fra Lauget, der skrev under på skødet og i en tale takkede han familien Danielsen for deres store interesse for Kjøge Mini-By. Ejendommen i Vestergade 16 er et af de flotteste gamle huse, der står i Køge og nu i en ny udgave i vores by. Den har så mange fremtrædende elementer i alle etager og på begge sider af ejendommen. Et fantastisk bygningsværk af vores dygtige frivillige medlemmer. Tillykke med resultatet.

 

Gæst nr. 250.000

Vi har nu passeret gæst nr. 250.000.

 

Onsdag 14. oktober 2020 var endnu en milepæl i Kjøge Mini-By's historie. Den dag havde vi besøg af gæst nr. 250.000, registreret gennem de over 25 år hvor der har været åbent for publikum i det dejlige anlæg Strandvejen 101 i Køge.

Det var en stor overraskelse for parret fra Hvidovre, der var på besøg denne eftermiddag med deres to børnebørn. Der var blomster, sæsonkort og fra Meny to flasker vin, og hygge og snak over en lettere servering af kaffe og sodavand.

Det blev overrakt af Mini-Byens borgmester Flemming Christensen og Laugsformand Claus Philipsen til Kathe Lygteskov og hendes mand Søren Hansen, medens deres to børnebørn Freya og Lea benovede så på.

Vi i Mini-Byen kan glæde os over dette nu høje besøgstal og over alle de, der vælger at besøge vores ”lille by”, der nu har 667 huse på plads.

Det har ellers været en noget anderledes sommersæson, grundet Corona. Vi skal passe på os selv og vores gæster, og det er gjort med ændringer i den normale måde at besøge os på. Lukket til værkstederne og kun få personer i billetsalget og afstand overalt.

Der har været færre udenlandske gæster, og mere end 50 rundvisninger af selskaber er blevet aflyst/udsat. Vi håber på en lysere og positiv ny sæson i 2021.

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk