Besøg os på facebook

Yderst vellykket familiegudstjeneste i Mini-Byen

Når man indleder et samarbejde og et nyt projekt bliver sat i gang, er det vigtigt at det bliver godt. Det hjælper på at fortsætte og gentage ideen. Køge Kirke og Kjøge Mini-By stod for en yderst vellykket famliegudstjenete 2. pinsedag, 5. juni i vores dejlige anlæg på Strandvejen. Over 250 personer deltog i strålende vejr, hvor de to præster Signe Asbirk og Charlotte Dybdahl Winther var mødt frem sammen med kirkens kor og fire messing- blæsere fra Køge Skoleorkester for at gennemføre denne friluftsgudstjeneste. Der var sat et telt op foran skibsværftet og næsten 200 stole var sat ud.

 

​Det var en nyskabelse med gudstjeneste i Mini-Byen, men til alles tilfredshed blev det hyggeligt og festligt med gode salmer, en frisk pinseprædiken om Helligånden. Der var nadvergang hvor mange deltog og menigheden udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med at have deltaget i dette formiddags arrangement. Køge kirkes præster stillede sig til rådighed med at gentage succesen næste år, og Mini-Byens Laugsformand Claus Philipsen modtog straks denne opfordring til et fortsat samarbejde.

10.000 kr. fra Køge Borger- og Håndværkerforening

Kjøge Mini-By’s Venneforening blev inviteret til at deltage i Køge Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling på Odd Fellow Gaarden den 18. april. Formand Ove Nordhild og kasserer Børge Munk mødte frem til den fyldte sal med 120 medlemmer for at deltage i generalforsam- lingen og efterfølgende spisning. Der var dog en speciel årsag til denne invitation. KBHF havde besluttet at donere 10.000 kr. til Kjøge Mini-By’s arbejde med at opføre den flotte Mini-By, som alle i Køge kan være stolte af, blev det nævnt i begrundelsen for gaven. Formand Niels Rasmussen overrakte gaven til Ove Nordhild, der kvitterede med at holde en kort, men fyldig omtale med ledsagende fotos af projektet, vi er i gang med på Strandvejen, og historien bag. Der var også lavet en lille udstilling med et hus, plakater og foto, og mange erhvervede sig brochure og indmeldelsesblanket.

Kurt Pedersen er blevet æresmedlem

I forbindelse med Venneforeningens generalforsamling i marts på Hotel Niels Juel, kom der et lille ekstra punkt på aftenens program. Kjøge Mini-By´s Venneforening havde besluttet at udnævne Kurt Pedersen til æresmedlem i foreningen.

Kurt Pedersen har været med i Venneforeningen fra dens start for mere end 25 år siden, og har været dens formand indtil sidste års generalforsamling, hvor han valgte at trække sig og blev afløst af Ove Nordhild.

Kurt Pedersen fik æresmedlemsbeviset og blomster, blev kraftigt hyldet og var tydeligt rørt og stolt. Kurt Pedersen blev takket for sit store arbejde for Mini-Byen og er nu både æresborger og æresmedlem.                      

Nørregade 9, 11, 13

 

Her ses Nørregade 7, 9, 11, 13. Så er Nørregade færdigbygget på venstre side frem til kirken. 

 

Ulfeldts gård


Nu er Nørregade 24 sat ud i Kjøge Mini-By.
Mange kalder Nørregade 24 for "Ulfeldts gård", men gården har intet med slægten Ulfeldt at gøre, og slet ikke som nogle tror, at det er Christian IV’s svigersøn Corfitz Ulfeldt, der er DEN Ulfeldt. Det tætteste "Ulfeldts gård" kommer en Ulfeldt, er en tidligere ejer af nabogrunden Nørregade 22 Laurids Ulfeld. Det må vist snart være på tide at finde et mere passende navn. Der er mange at vælge imellem: "Prins Carls Gård" - "Forpagter Møllers Gård" eller måske "Peter Gløerfeldts Gård". Det har godt nok aldrig været hans gård, men det har slet ikke været Ulfelds.

 

 

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk