Besøg os på facebook

Nye frivillige medlemmer på vej ind

 

Lørdag 11. november var Kjøge Mini-By åben om eftermiddagen for at hverve nye frivillige medlemmer.

Der mødte en del op til kaffe og brød og blev orienteret om projektet med at bygge Køge anno 1865.

Laugsformand Mogens Peitersen bød velkommen og Venneforeningens formand Sven-Erik Sandberg gennemgik de 10 arbejdsgrupper.

    

Derefter var der åbent gartneri-, historiker- og tegnegrupperne og værkstederne, hvor gæsterne kunne blive nærmere orienteret om de daglige opgaver. Der var stor interesse og flere tilkendegav, at de var interesseret i at blive en del af fællesskabet.

Arrangementet var et led i at fremtidssikre opførslen af Kjøge Mini-By, såvel på kort som  lang sigt.   

Succesfuld Holberg forestilling i Mini-Byen     

Lørdag 19. august 2023 overværede 120 gæster en Holberg friluftsteater forestilling i Kjøge Mini-By.

Det var en nyskabelse, som afløsning for de mangeårige sommerfester, som krævede nytænkning. Med Køge Amatørscene som udførende og med deres ungdomsafdeling, fremførte 15 friske og glade 12-17 årige skuespillere en morsom forestilling.

Stykket hed Jean de France og alle de andre tosser. Det var en moderne udgave af Holberg, med de kendte gamle navne som Jeppe, Nille, Magdelone og Jeronimus, men totalt ændret til nutidig morsom kunst, ja de brugte mobiltelefoner som udstyr.

Der var hygge i vores dejlige anlæg. En del teatergæster benyttede tiden op til forestillingen, til at tømme den medbragte picnic-kurv, og efter forestillingen blev kaffen nydt. Der var god omsætning i vores cafe, og det blev en stor succes. Der nu skal evalueres, inden en ny forestilling måske finder vej til Mini-Byen.

 

Nu er Køge Stormølle færdig

 

Lørdag 19. august 2023 var en stor dag for skibs- og karetmagerværkstedet i Mini-Byen og især for Arne Larsen der i slutningen af 2016 fik ideen til at opføre Køge Stormølle i vores dejlige anlæg på Strandpromenaden/Strandvejen.

Arbejdet gik i gang i 2017 og møllen blev sat ud i oktober 2022, men der manglede møllevingerne. De blev sat på under overværelse af en lille flok entusiaster fra Mini-Byen og en af ejerne af den nuværende gamle mølle på Stormøllevej 26 i Køge. Det var Tine som var mødt op, hendes mand Anders var på job. De købte møllen for et par år siden, og har som de tidligere ejere, fulgt med i opbygningen af vores mølle, og har gennem årene bidraget med tegninger og oplysninger om møllens historie.

Det var en stolt Arne Larsen der har brugt mange tusinde timer på byggeriet gennem over seks år. Han satte møllevingerne i gang, desværre var der ikke så meget vind, men så fik han afprøvet grillmotoren, der elektrisk kan drive møllevingerne rundt. En flot bygget mølle der nu står ved hovedindgangen ud mod Strandpromenaden med mølle hus, og selvfølgelig med heste foran hestevognen med kornsække i indkørslen til møllen. 

Se vingerne dreje rundt her med sejl og her uden sejl.

Over 200 køgensere havde en god 2. pinsedag i Mini-Byen

 

Traditioner kan være kedelige, men andre gange gode oplevelser. Det gode kan man vel igen i år sige om 2. pinsedagsgudstjenesten i Kjøge Mini-By.

Over 200 havde indfundet sig mandag formiddag i anlægget på Strandvejen i Køge og fik sig en god time i selskab med præsterne Louise Dixen Østergaard og Søren Voigt Juhl, der havde taget Køge kirkes kor, samt fire dygtige unge messingblæsere med til arrangementet i det fri.

Lidt utraditionelt, at man ved en gudstjeneste, kan høre trafikstøj, udrykning, motorcykler der gasser op og flyvemaskiner på vej mod Kastrup Lufthavn.

Det forstyrrede ikke den kirkelige handling med fire fællessange, trosbekendelsen, prædiken, nadver, velsignelsen og takkevers.

En hyggelig time i dejlige omgivelser ved de 725 små huse i Mini-Byen, og alle fik mulighed for, at få kaffe og hjemmebag som afslutning på dagens arrangement, der startede for fem år siden, men blev afbrudt af to år med Corona.

  

 

Fotos KMB/BD

30-05-2023

Gave udløste hygge sammenkomst for de frivillige

 

Kjøge Mini-By modtog sidste år en gave fra Søsterlogen Brønden i Køge, i anledning af dennes 50 års jubilæum. KMB modtog sammen med ni andre foreninger et beløb på 10.000 kr. Pengene var øremærket til en social sammenkomst, for kredsen af medlemmer der udfører frivilligt og ulønnet arbejde.

Der kan vi jo sagtens være med, og da Mini-Byens motto er ”bygge og hygge” var der inviteret til frokost i et stort telt på arealet, hvor 84 medlemmer havde tilmeldt sig. Det blev nogle hyggelige timer med god mad fra ”Kok med kul på”, lidt til at skylle ned med, som Lauget var sponsor for.  

Der var musikalsk underholdning af spillemændene ”Sølvstænk” og alle var tilfredse med denne måde at være betænkt med spisning, underholdning og hygge. Tak til Søsterlogen og dem der fra KMB der stod for alt det praktiske.

Fotos fra teltet hvor hyggen var i højsædet.

26-04-2023

 

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk