Bliv medlem af Kjøge Mini-Bys venneforening. Medlemmer har gratis adgang til Mini-Byen. Som medlem modtager du 4 medlemsblade om året med nyheder og invitationer til forskellige begivenheder. Har du interesse, kan du også, som medlem, blive aktiv i et af vores mange værksteder.

Årligt medlemskab koster 150 kr. og for par 200 kr., juniorer (under 18 år) 50 kr.

Firmamedlemsskab koster 500 kr. årligt.

Ved indmeldelse 1. september, eller senere, gælder medlemskabet også det følgende år.

Vær opmærksom på, at ved par-medlemsskab skal begge navne angives i feltet "Navn(e)" ovenfor.

Medlemsskab

Når vi har modtaget din betaling, sender vi dig velkomstbrev, dit medlemskort, det seneste medlemsblad og vedtægter for foreningen Kjøge Mini-Bys Venner.


Betaling skal ske ved bankoverførsel til reg. nr. 4865 konto 5460514 i Danske Bank (HUSK at angive navn).

Kjøge Mini-By • Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk