Åbningstider

Åbningstider 2020

1. maj - 31. oktober *)

Efterårsferien 10. - 18. oktober

Alle dage kl. 10 - 16

*) Oktober udenfor efterårsferien 11 - 15

 


Læs mere her

 

Besøg os på facebook

Indvielse

Fredag den 12. oktober 2018 var en fantastisk dag. Blå himmel, sol og 20 graders varme. Det var også den dag, vi i Kjøge Mini-By indviede vores nye super flotte besøgscenter.

Klokken 14 bød formanden for Lauget, Claus Philipsen, velkommen til de mange fremmødte og takkede især Torben Lind fra Lind & Risør for det gode samarbejde under byggeriet og med det flotte resultat. Derefter talte Kjøge Mini-By’s borgmester, Kristian Ebbensgaard. Til sidst læste Flemming Christensen, byrådsmedlem og medlem af Kjøge Mini-By Laug, en hilsen fra ophavsmanden til Kjøge Mini-By, Kaj Wohlert, der desværre var forhindret i at deltage.

Inden der blev sagt værsgo til det store kaffebord, bad direktør Michael Mernøe fra Nordea om ordet. I den forbindelse overrakte han Claus Philipsen det synlige bevis på den fantastisk flotte donation på 500.000 kroner fra Nordea Fonden.

Vi skal nu bruge tiden frem til Påske 2019 på at gøre huset ”beboeligt”. Vi glæder os til at byde de første besøgende indenfor til foråret.

Kjøge Mini-By • Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk