Besøg os på facebook

6 måneder og 23 dage

 

Så oprandt den store dag efter en byggeperiode på 6 måneder og 23 dage. 6. februar blev det første spadestik taget og 31. august 2018 overrakte Thomas Bille fra Lind&Risør nøglerne til Kjøge Mini-By’s nye besøgscenter. Til venstre ses formand for lauget Claus Philipsen og til højre Thomas Bille.

Centeret vil første gang blive åbnet for publikum til Påske 2019.

Antik Duellen har lavet optagelser i Mini-Byen

En mandag morgen i august, mødte et filmhold fra Danmarks Radio op i vores by, for at benytte Kjøge Mini-By som kulisse for optagelse til et afsnit af Antik Duellen.

Vært Anne Katrine Okholm spadserede i Kirkestræde og Brogade med en kameramand foran sig for at få de bedste optagelser til indledningen af udsendelsen.

Senere optog de samtalen med de to antikvitetshandlere, der hver fik 10.000 kr. overrakt, det skete på arealet bag Brogade mod øst. Kort efter kørte de i deres Antik duel biler ud fra havnen i Mini-Byen gennem lågen mod øst. Nu skulle de ud og have pengene til at formere sig.

Det forventes at blive bragt på DR1 i november.

Årsagen til at Mini-Byen blev valgt, var at Køge kommune ville have penge for, at de skulle benytte Køge Torv en mandag formiddag. Vores gode venner på Visit Køge foreslog at de kunne benytte Kjøge Mini-By i stedet for, hvilket de var meget glade for og havde nogle hyggelige formiddagstimer i vores anlæg, inden de fortsatte ud på Sjælland for at besøge antikvitetshandlere.

Igen en dejlig Pinsegudstjeneste i Kjøge Mini-By

2. pinsedag er det blevet tradition, at der holdes pinsegudstjeneste i Kjøge Mini-By med præsterne Signe Asbirk og Charlotte Dybdahl Winther fra Køge Kirke.

Gudstjenesten holdes foran minibyens kirke (vi kan jo ikke være indenfor). Og heldigvis var det smukt vejr.

Det er et tilløbsstykke af dimensioner, når pinsegudstjenesten holdes i minibyen. Det er gratis at besøge minibyen, og igen i år måtte der sættes mange ekstra stole op, så alle kunne nyde gudstjenesten siddende.

Gudstjenesten startede med præludium ”Sound the trumpet” af H. Purcell spillet af trompetisterne Kristian Klausen og Mikael Kielsgaard.

Derefter velkomst og bøn, og så sang alle ”I al sin glans nu stråler solen” – og det gjorde den. Det var skønt vejr.

Så var der pinseprædiken v/præsterne, og det var en frisk oplevelse. Som præsten sagde: ”Det er jo alle kirkers fødselsdag, så det skal vi fejre”. Og fejret blev det, med blomst i håret hos præsten og fin kjole, som hun tog på til lejligheden.

Så blev der sendt balloner til vejrs, og vi sang fødselsdagssang for fødselaren. Derefter sang vi ”En yndig og frydefuld sommertid”, og så var det tid til nadver, som mange deltog i, og det gik så fint det hele. Og koret fra Køge kirke sang ”Nu bede vi den Helligånd”.

Til slut sang vi alle ”Du danske sommer, jeg elsker dig”, og til allersidst var der Fadervor, Velsignelse og Postludium efterfulgt af trompetisterne med ”Trumpet Voluntary af J. Clarke.

Og så var der fødselsdagskage og kaffe til alle. Og der var til alle, og man nød det dejlige vejr. Og snakken gik, og man beså husene i minibyen.

Det var en dejlig dag.

Ny stor mærkedag i Kjøge Mini-By

Vores historiske by i det lille hyggelige anlæg på Strandvejen 101 i Køge, kunne torsdag 19. april 2018 markere endnu en milepæl.

Flaget vejede over Mini-Byen, men også et mindre flag var sat op, nemlig oven tre grankranse på en stang, der er beviset på, at der var indkaldt til rejsegilde i velkomstcentret, der er under opførsel på arealet ud mod Cirkuspladsen i det nordøstlige hjørne.

Det var et tilløbsstykke, idet over 100 personer var mødt frem ved middagstid for at være med til at fejre rejsegildet og efterfølgende indtage grillede pølser med øl eller vand i det skønne vejr.

Deltagere i arrangementet var medarbejdere fra byggefirmaet Lind & Risør, borgmester Marie Stærke, sponsorer. Laugs bestyrelsen, Venneforeningsbestyrelsen, medarbejdere/medlemmer af Venneforeningen. Efter tale af Laugs formand Claus Philipsen og borgmester Marie Stærke, kunne de fremmødte trække op mod byggeværkstedet for at deltage i det sociale indslag.

Det er kun ti uger siden at spadestikket blev taget til byggeriet i fem graders frost. Rejsegildet var i 20 graders varme. Huset ventes færdigleveret omkring september/oktober.

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk