Besøg os på facebook

Generalforsamling i Kjøge Mini-By’s Venner 2019 

 

Kjøge Mini-By, der er en af Køges største turistattraktioner, kan se tilbage på et år, hvor der virkelig er sket meget positivt. Som det største har man i efteråret 2018 kunnet indvi et nyt velkomstcenter kaldet ”Kaffehuset”, og det var godt fyldt, da der forleden var generalforsamling i Kjøge Mini-By’s Venner. Mere end 80 venner havde valgt at bruge denne aften for at høre formanden Ove Norhilds beretning, aflæggelse af regnskab fra kasserer Børge Munk og have indflydelse på, hvem der blev valgt til at lede foreningen fremover.

Der blev blandt andet valgt en ny formand. Det blev Sven-Erik Sandberg, der afløste formand Ove Nordhild der ikke ønskede at fortsætte efter tre meget travle år, hvor han sammen med bestyrelsen i Kjøge Mini-By’s Laug, har lagt meget arbejde og energi i at få skaffet penge til og få opført det nye ”Kaffehuset”, foruden selvfølgelig de mange timers arbejde i det daglige liv som formand for en forening med over 725 medlemmer. Heraf er de 150 frivillige medarbejdere i projektet Kjøge Mini-By, der står for at bygge Køge som byen så ud i 1865 i størrelsesforholdet 1:10, og der står nu her kort efter årsskiftet 590  bygninger i anlægget på Strandvejen 101 i Køge. Ove Nordhild kunne i sin beretning meddele at projektet således er halvvejen. Der skal i alt opføres 1080 bygninger på arealet.

Der ligger således stadig en stor opgave forud for de mange frivillige, der yder et kæmpestort arbejde i at få fuldført opgaven. - Men som alle siger ”vi bygger og vi hygger”. Man kan også glæde sig over, at der er gode lokale-faciliteter at arbejde i. Materialer, maskiner og hjælpemidler er blevet noget bedre end da man startede for over 30 år siden, hvilket gør fremstillingen af de små huse noget lettere, men det er fantastisk professionelt og flot det arbejde der lægges i det. Der mangler 590 bygninger endnu, så ”byggen og hyggen” fortsætter.

Der skal hele tiden skaffes nye frivillige og det kan bestyrelsen godt frygte kan blive et problem, da der er rift om de frivillige i næsten alle foreninger. Mini-Byen ser alligevel positivt fremad og forventer som sædvanlig mange besøgende i den forestående sæson der starter med påskeåbent og officielt åbning 1. maj.

Sidste år besøgte 9600 Mini-Byen, det var en mindre tilbagegang i forhold til foregående år, men det har været generelt for alle oplevelsessteder sidste år. Enten regner det for meget eller også er vejret for godt.

Formanden rettede en stor tak til alle frivillige for den store indsats der ydes i det daglige og også en tak til Køge Byarkiv for stor hjælp til historikergruppen.

Kasserer Børge Munk forelagde et flot regnskab med et overskud på næsten 90.000 kr., men det skyldtes blandt andet et tilskud fra 2. aprils stiftelses mindefond på 50.000 kr. Penge der skal bruges til glæde for alle frivillige medarbejdere i Mini-Byen.

Foruden valg af ny formand var der to nyvalg til bestyrelsen, idet Kirsten Ring Pedersen og Lise Skands afløser Poul Mathiesen og Børge Ditzel. Nye suppleanter blev Per Widstrup og Gerth Christensen.

Efter generalforsamlingen var Køges viceborgmester Bent Sten Andersen (O) gæst med et indlæg om Ældre- og Sundhedsudvalgets tilbud til Køge borgerne.

Indvielse

Fredag den 12. oktober 2018 var en fantastisk dag. Blå himmel, sol og 20 graders varme. Det var også den dag, vi i Kjøge Mini-By indviede vores nye super flotte besøgscenter.

Klokken 14 bød formanden for Lauget, Claus Philipsen, velkommen til de mange fremmødte og takkede især Torben Lind fra Lind & Risør for det gode samarbejde under byggeriet og med det flotte resultat. Derefter talte Kjøge Mini-By’s borgmester, Kristian Ebbensgaard. Til sidst læste Flemming Christensen, byrådsmedlem og medlem af Kjøge Mini-By Laug, en hilsen fra ophavsmanden til Kjøge Mini-By, Kaj Wohlert, der desværre var forhindret i at deltage.

Inden der blev sagt værsgo til det store kaffebord, bad direktør Michael Mernøe fra Nordea om ordet. I den forbindelse overrakte han Claus Philipsen det synlige bevis på den fantastisk flotte donation på 500.000 kroner fra Nordea Fonden.

Vi skal nu bruge tiden frem til Påske 2019 på at gøre huset ”beboeligt”. Vi glæder os til at byde de første besøgende indenfor til foråret.

6 måneder og 23 dage

 

Så oprandt den store dag efter en byggeperiode på 6 måneder og 23 dage. 6. februar blev det første spadestik taget og 31. august 2018 overrakte Thomas Bille fra Lind&Risør nøglerne til Kjøge Mini-By’s nye besøgscenter. Til venstre ses formand for lauget Claus Philipsen og til højre Thomas Bille.

Centeret vil første gang blive åbnet for publikum til Påske 2019.

Antik Duellen har lavet optagelser i Mini-Byen

En mandag morgen i august, mødte et filmhold fra Danmarks Radio op i vores by, for at benytte Kjøge Mini-By som kulisse for optagelse til et afsnit af Antik Duellen.

Vært Anne Katrine Okholm spadserede i Kirkestræde og Brogade med en kameramand foran sig for at få de bedste optagelser til indledningen af udsendelsen.

Senere optog de samtalen med de to antikvitetshandlere, der hver fik 10.000 kr. overrakt, det skete på arealet bag Brogade mod øst. Kort efter kørte de i deres Antik duel biler ud fra havnen i Mini-Byen gennem lågen mod øst. Nu skulle de ud og have pengene til at formere sig.

Det forventes at blive bragt på DR1 i november.

Årsagen til at Mini-Byen blev valgt, var at Køge kommune ville have penge for, at de skulle benytte Køge Torv en mandag formiddag. Vores gode venner på Visit Køge foreslog at de kunne benytte Kjøge Mini-By i stedet for, hvilket de var meget glade for og havde nogle hyggelige formiddagstimer i vores anlæg, inden de fortsatte ud på Sjælland for at besøge antikvitetshandlere.

Igen en dejlig Pinsegudstjeneste i Kjøge Mini-By

2. pinsedag er det blevet tradition, at der holdes pinsegudstjeneste i Kjøge Mini-By med præsterne Signe Asbirk og Charlotte Dybdahl Winther fra Køge Kirke.

Gudstjenesten holdes foran minibyens kirke (vi kan jo ikke være indenfor). Og heldigvis var det smukt vejr.

Det er et tilløbsstykke af dimensioner, når pinsegudstjenesten holdes i minibyen. Det er gratis at besøge minibyen, og igen i år måtte der sættes mange ekstra stole op, så alle kunne nyde gudstjenesten siddende.

Gudstjenesten startede med præludium ”Sound the trumpet” af H. Purcell spillet af trompetisterne Kristian Klausen og Mikael Kielsgaard.

Derefter velkomst og bøn, og så sang alle ”I al sin glans nu stråler solen” – og det gjorde den. Det var skønt vejr.

Så var der pinseprædiken v/præsterne, og det var en frisk oplevelse. Som præsten sagde: ”Det er jo alle kirkers fødselsdag, så det skal vi fejre”. Og fejret blev det, med blomst i håret hos præsten og fin kjole, som hun tog på til lejligheden.

Så blev der sendt balloner til vejrs, og vi sang fødselsdagssang for fødselaren. Derefter sang vi ”En yndig og frydefuld sommertid”, og så var det tid til nadver, som mange deltog i, og det gik så fint det hele. Og koret fra Køge kirke sang ”Nu bede vi den Helligånd”.

Til slut sang vi alle ”Du danske sommer, jeg elsker dig”, og til allersidst var der Fadervor, Velsignelse og Postludium efterfulgt af trompetisterne med ”Trumpet Voluntary af J. Clarke.

Og så var der fødselsdagskage og kaffe til alle. Og der var til alle, og man nød det dejlige vejr. Og snakken gik, og man beså husene i minibyen.

Det var en dejlig dag.

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk