Besøg os på facebook

Hestemølle i Brogade

Hestemøllen her står i Brogade 16 i Kjøge. Hestemøllerne var i 1800-tallet meget almindelige, og de fleste større gårde havde deres heste- eller oksedrevne mølle. Nogle gårde byggede et hus omkring møllen, så heste og tjenestefolk kunne arbejde i tørvejr. 
Hestemøllerne var ikke særligt rentable. Det var dyrt at drive dem rundt og kapaciteten var lav. Deres store fordel var, at de kunne køre uanset vejret, som i perioder satte snart vandmøllerne, snart vindmøllerne ud af drift.

Kjøge Mini-By har valgt ny formand

Ove Nordhild Olsen er Mini-Byens nye førstemand, efter at Kurt Pedersen har siddet på posten i 25 år. Det var på flere måder en historisk generalforsamling der blev afviklet på Teaterbygningen i Køge mandag den 7. marts i Kjøge Mini-Bys Venner, hvor der var mødt over 100 medlemmer frem til et stilfærdigt men oplysende møde.

Det var 25. og sidste gang at formanden Kurt Pedersen aflagde bestyrelses beretning, idet han havde valgt at trække sig tilbage og foreningen havde et godt emne til at overtage hans post. Det blev Ove Nordhild Olsen der nu skal være byens førstemand. Ove Nordhild Olsen har været frivillig tilknyttet Mini-Byen gennem mange år som guide og rundviser, men har også i en periode haft sæde i Kjøge Mini-Bys Laug. Ove Norhild Olsen har en stor viden om Køge bys historie, men også omkring det arbejde der pågår i Kjøge Mini-By med at opbygge den store turistattraktion, som det er med Køge centrum som det så ud i 1865.

Kjøge Mini-Bys Venner har over 700 medlemmer oplyste Kurt Pedersen og som nævnt var det 25. gang at han aflagde beretning. Venneforeningen har i det forløbne år fejret 25 års jubilæum, hvilket blev markeret ved flere succesfulde arrangementer, bl.a. den bedste sommerfest nogen siden. Kurt Pedersen nævnte endvidere at der står 496 huse og 1 kirke ude i byen og der er tre skibe i havnen.

Når den nye sæson åbner officielt 1. maj står derefter et par store mærkedage for tur, idet hus nummer 500 bliver sat på plads og gæst nr. 200.000 går genmem "tælleapparatet" på Strandvejen 101 siden at man åbnede for publikum i 1996. I 2015 havde Mini-Byen besøg af næsten 11.000 gæster.

Kurt Pedersen blev takket med taler, gaver og blomster for sin store indsats for Mini-Byen, et livsværk for ham. Foruden formandvalget var der genvalg til Kirstine Klausen og Raymond Florenz til bestyrelsen. Øvrige valg var også genvalg. Kasserer Børge Munk Hansen fremviste et flot regnskab med et overskud på over 30.000 kr.. Vennerne besluttede at overføre 50.000 kr. til Laugets byggefond.

Efter generalforsamlingen kom de mere end 100 venner med på en byrundtur i det nye Køge, idet borgmester Flemming Christensen havde en interessant gennemgang via plancher på de store projekter der er i gang i hele kommunen. Køges vækst og udvikling er en af de største i landet i samarbejde med staten og Region Sjælland. Forøvrigt forventes borger nr. 60.000 i Køge i løbet af denne måned oplyste borgmesteren.

Søsætning af Enigheden.

 

I forbindelse med Kjøge Mini-By's åbning 1. maj blev også skonnerten Enigheden sat i søen. Skonnerten ligger nu til kaj i havnen og venter på selskab af havnens øvrige skibe, de forventes søsat i løbet af den kommende mdr.

Steens Boder.
Historikergruppen har nu færdiggjort bygningsbeskrivelsen om Fændediget 2

 

 

 

 

 

 

 

Fattigstiftelsen ”Steens boder”, der oprindelig lå i Vestergade, blev i 1523 oprettet af rådmand Mogens Steen og hans kone. Ejendommen i Vestergade var efterhånden i en meget dårlig stand så Kjøge Kommune beslutter at opføre en ny ejendom til afløsning af den gamle. Den nye ”Steens boder”, der står færdig 1856, ligger nu på Fændediget 2. Der var store væsentlige forbedringer i den nye grundmurede bygning, bl.a. kom man ikke direkte fra gaden ind i lejligheden; en korridor i husets længde delte bygningen op. Der var flere og større vinduer i lejligheden, og så var der bræddegulve i opholdsrummet og murstensgulve i køkkenerne, i modsætning til tidligere, hvor man måtte nøjes med de toppede brosten. Der var stadig trangt i de små lejligheder. Værelset, hvor der boede to mennesker – enten ægtepar eller to enlige – var på ca. 16 m², og her skulle der være plads til formodentlig to senge, et par stole, et bord og en kommode eller to. I forhold til hvordan andre familier boede og indrettede sig på, har der måske ikke været den store forskel. De ældre ”værdigt trængende” har, selv om de levede nøjsomt, haft den fordel i forhold til andre, at de havde tag over hovedet, frit brændsel og en godt nok lille, men fast indtægt.

Også for denne ”nye” ”Steens boder” løb udviklingen forbi. Efterhånden blev der stillet krav om bekvemmeligheder og modernisering, som ikke kunne honoreres. Byrådet fandt det derfor på sin plads at nedlægge stiftelsen og nedrive bygningen. Trods en betydelig indsats for at redde bygningen og anvende den til andre formål, lykkedes det ikke, og bygningen blev nedrevet i 1972.
”Steens boder” er endnu et kapitel i Køge bys historie.

Så er postvognen klar til at rykke ud med posten.

Mini-Byens model af Postdiligencen hørte hjemme i Brogade 19. I 1858 indgik Rasmus Hansen en kontrakt med postvæsenet om at varetage brev-, pakke- og personpostens befordring mellem Køge og Rønnede. Der skulle stilles med to kraftfulde, ensfarvede heste, en postkaret med fire sæder samt en postillon, der skulle være forsynet med ”en saadan Mundering (rød frakke og kasket og blå bukser med en rød stribe på langs), Posthorn og Skilt, som generalpostdirecteuren foreskriver”. De 3 ¼ mil skulle tilbagelægges på 2 timer og 55 minutter. Hver 5 minutters forsinkelse kostede dem 64 skilling, og hvis vognen væltede, skulle de af med 4 rigsdaler i bøde! Postkareten skulle køre fra Køge den ”ene Formiddag Kl. 10½ efter Postens Ankomst fra Taastrup”. Turen hjem afgik fra Rønnede ”den paafølgende Eftermiddag Kl. 4¼ efter Postens Ankomst fra Vordingborg”. Postvæsenet betalte for disse tjenester 1 rigsdaler pr. mil dvs. 6 rigsdaler 48 skilling for hver tur/retur samt 16 skilling pr. mil for leje af postkareten.

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk