Opening hours

Udlejning af festlokale 

revideret: 30. april 2023

1. Generelt

Ydelsen

Der kan lejes følgende lokale:

Festlokalet: kapacitet er max 60 personer iflg. Sundhedsmyndighedernes regler.

Festlokalet indeholder et anretter køkken til opvarmning og anretning af maden (der må ikke laves mad fra bunden). I køkkenet er der ovn, microovn, komfur, el-kedel, stort anretterbord og opvaskemaskine.

Lokalet er udstyret med teleslynge.

Ved leje af lokalerne er der ikke duge til borde (180x80), karklude, viskestykker, affaldssække, køkkenrulle mv. tilgængeligt. Lejer skal selv medbringe ovenstående.

Gæster har som udgangspunkt ikke adgang til udstillingsområdet i Kjøge Mini-By, men aftale kan laves med udlejer.

 

Udlejer

Aftale om leje af ovenstående lokaler, indgås med Lauget Kjøge Mini-By CVR nr. 16332909 beliggende Strandpromenaden 26/Strandvejen 101, 4600 Køge. Udlejer Børge Ditzel træffes på tlf. 6089 8107 eller mail: mail@koegeminiby.dk

 

Lejers ansvar

Festlokalet kan kun udlejes til personer, der er medlem af Kjøge Mini-By´s Venneforening.
Ved leje af lokalerne er lejer selv ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser eller andet, som knytter sig til arrangementet. Udgifter herved er udlejer uvedkommende.

Såfremt der ved aflevering af lokalerne er sket ødelæggelser, som ikke skyldes sædvanligt slid og ælde, herunder bl.a., og ikke udtømmende: Køkkenudstyr, service, andet løsøre, inventar, borde, stole mv. er lejer erstatningspligtig for de ødelagte genstande. Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. udregnes af udlejer efter nyanskaffelsesprisen.

 

Hærværk

Lejer forpligtiger sig til at sikre, at der ikke sker hærværk på ejendommen. Lejer bærer ansvaret for evt. hærværk i lejeperioden.

 

Udbedring af skader

Udbedring af eventuelle skader i lokalerne må alene foretages på foranledning af udlejer.

 

Købeloven

Købelovens mangelsregler finder desuden anvendelse.

 

Betaling

Ved godkendelse af lejeansøgningen overføres inden 8 dage depositum kr. 1.500 til udlejers bank Nordea Reg. Nr 2360 konto 0360279596. Husk at notere navn og dato på lejemålet.

Øvrige beløb, leje og rengøring indbetales senest 30 dage før arrangementet.

 

Vedrørende betaling gælder følgende:

For leje af festlokalet i 2024 er prisen kr. 3.000,- samt et depositum på kr. 1.500,-.

Herudover betales kr. 1.200,-. incl. moms for rengøring.

Lejebeløb og rengøring, betales 30 dage før lejedato.

Før tilbagebetaling af depositum, modregnes beløb for evt. ødelagt service m.v.

Det samme gælder for evt. manglende oprydning m.v. iflg. punkt 5.

Ved arrangementer, der aflyses senere end 30 dage før aftalte dato, tilbagebetales lejebeløb IKKE.

Betalingsfristen er 30 dage før arrangementet.

 

2. Ordensregler

 • Foruden ovenstående, skal følgende ordensregler overholdes ved leje af lokalerne:
 • Rygning er ikke tilladt indendørs i lokalerne
 • Kæden til Mini-Byen skal være påsat under arrangementet/festen
 • Borde og stole må ikke tages med udenfor
 • Gæsterne må ikke stå på borde og stole
 • Eventuel musik skal tilpasses, så det ikke generer områdets beboere, og høj musik må ikke finde sted efter kl. 01.00
 • Der må ikke kastes med glimmer, konfetti, ris, kanel, peber, mv. indendørs eller udendørs
 • Udsmykning både inde og ude skal fjernes. (Der må ikke bruges hæfteklamper, tape, lim, søm eller lignende til opsætning af pynt mv. i lokalet)
 • Der må opsættes let udsmykning fra kroge i sideskinner på vægge, til kroge i loftet midt i lokalet.
 • Affyring af raketter er forbudt
 • Der må ikke grilles på området
 • Lokalerne må ikke benyttes til ungdomsfester og diskotek

 

3. Leje og depositum

Booking af lokalet kan foretages via internettet, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Uanset hvorledes lokalet er booket, er bookingen først gældende når det fulde beløb for leje og depositum er betalt.

Såfremt der ikke sker betaling af depositum ved booking af lokalet, anses bookingen for ugyldig, og lokalet kan lejes ud til anden side.

Tilbagebetaling af depositum efter leje er betinget af, at nærværende lejebetingelser, herunder især aflevering (nedenfor) er opfyldt.

Der trækkes et beløb i det indbetalte depositum, bl.a. hvis:

 • Ekstra rengøring af de lejede lokaler/yderområder er påkrævet, udover fast afsat tid for eventuelt aftalt rengøring
 • Der er sket hærværk på bygning og/eller inventar

Ved aflevering af lokalerne vil udlejer gennemgå lokalerne, og såfremt alt er i orden, vil depositummet blive tilbagebetalt senest fem arbejdsdage efter leje af lokalerne.

 

4. Nøgler og brugsret

Udlejer kontakter lejer cirka 7 dage før udlejningen, for udlevering af nøgler.

Lejens begyndelsestidspunkt er: 0800 til næste morgen kl. 0800.

Aflevering af nøglerne sker ved at lægge dem i nærmere anvist nøgleboks på adressen Strandpromenaden Kjøge Mini-By, 4600 Køge.

 

5. Aflevering af det lejede/rengøring

De lejede lokaler skal som minimum afleveres i samme stand som ved modtagelse, medmindre andet er aftalt.

Ved aflevering af lokalerne forventes som minimum følgende:

Generelt

 • At der er ryddet op i lokalerne indenfor booking-døgnet
 • At borde stilles tilbage som de var ved modtagelsen af lokalet og at alle stole sættes ovenpå bordene
 • At vinduer og døre lukkes og låses
 • At al affald bortfjernes af lejer
 • At tomme flasker er bortskaffet
 • At gulvene i huset er fejet
 • At ituslåede ting sættes på køkkenbordet
 • At toiletterne er ryddet
 • Hvis udlånte nøgler bortkommer, betaler lejer udgifterne til omkodning af nøgler.
 • Lejer må ikke udlevere nøgler til andre, med mindre det sker ifølge aftale med udlejer (lejer skal meddele navn på de personer, nøglen udleveres til).

Køkken

 • At service vaskes ordentligt af og sættes på plads
 • At opvaskemaskinen er tømt og rengjort
 • At kaffemaskine og elkedel er tømt og rengjort
 • At komfur er rengjort
 • At ovne og tilhørende plader og riste er rengjort
 • At køleskabe og fryser er renholdt indvendigt

Udearealer

 • At udearealer kontrolleres for cigaretskodder, krus, flasker osv. som bortskaffes

Tilkøb af slutrengøring er obligatorisk. Såfremt der ud over almindelig slutrengøring er behov for ekstra rengøring afregnes efter regning.

 

6. Forbrug af el, vand og varme

Som udgangspunkt er forbruget af el, vand og varme medregnet i lejen. Såfremt der forekommer et ekstra stort forbrug af el, vand eller varme ud over hvad der kan forventes, vil der dog blive afregnet et ekstra gebyr.

 

7. Fortrydelse

Ved booking af lokalerne er der som forbruger en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra booking/aftalens indgåelse.

Såfremt der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten kan dette ske ved meddelelse herom til udlejer.

Efter modtagelse af meddelelse om, at der gøres brug af fortrydelsesretten, afsendes straks en kvittering herom og indenfor 14 dage tilbagebetales det indbetalte beløb til samme konto som beløbet er modtaget fra. Ved tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fortrydelse modregnes et administrationsgebyr på 500 kr.

Efter udløbet af den lovbestemte fortrydelsesret er aftalen endelig og kan dermed ikke fortrydes.
Ved tilbagetræden fra aftalen mindre end 30 dage før anvendelse af lokalet tilbagebetales lejen ikke.

 

Tjek kalenderen for ledige datoer

 

Ansøg om leje.

Ansøgning om leje af Kjøge Mini-By Laugs Cafelokale med køkken, Strandvejen 101 / Strandpromenaden 26, 4600 Køge.

Du/I skal være medlem af Kjøge Mini-By's Venneforening for at kunne leje cafeen.

Du/I kan melde dig ind her: Indmeldelse i Kjøge Mini-By's Venneforening

Er du/I medlem af Kjøge Mini-By's Venneforening

For at vi kan tilbagebetale hele eller dele af dit depositum, bedes du indtaste dit Reg.nr. og Kontonummer.

Jeg/vi har læst og accepterer ovenstående udlejnings betingelser

Kjøge Mini-By • Strandvejen 101 / Strandpromenaden 26 • DK - 4600 Køge • Phone (+45) 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk